Zapowiedzi francuskiego ministra edukacji na nowy rok szkolny

zapowiedzi

Francuski minister edukacji, Gabriel Attal, podczas konferencji prasowej z okazji nowego roku szkolnego, zapowiedział trzy priorytety w edukacji: podniesienie poziomu, szanowanie praw i obowiązków oraz stworzenie szkoły, która usamodzielnia i wychowuje. 

.Najszerzej komentowane są decyzje ministra, dotyczące ochrony świeckiego charakteru szkoły. Gabriel Attal zapowiedział zakaz noszenia abai w szkołach. Długa, luźna tradycyjna suknia, noszona przez muzułmanki, znalazła się na liście zakazanych w szkole strojów po doniesieniach o rosnącej liczbie uczennic w islamskich strojach. W roku szkolnym 2022-2023 zgłoszono 4710 przypadków naruszenia zasad laickiej szkoły – dwa razy więcej niż w poprzednim roku.

„Szkoła Republiki stworzona jest wokół silnych wartości, zwłaszcza laickości. Laickość jest wolnością, nie przeciwnością. Wchodząc do klasy, nie powinno się widzieć, jakiego wyznania jest uczeń” – powiedział wcześnie w wywiadzie telewizyjnym Gabriel Attal.

Minister zapowiedział również szkolenie w tym roku 14 000 pracowników szkół, odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad laickości w szkołach. Do 2025 przez szkolenie ma przechodzić rocznie 300 000 pracowników edukacji. 

Podczas konferencji prasowej Gabriel Attal zapowiedział również zmiany w programie nauczania, maturze i wynagrodzeniu nauczycieli. 

Od roku szkolnego 2023/2024 matura z przedmiotów na poziomie rozszerzonym będzie odbywać się w czerwcu, a nie, jak do tej pory, w marcu. Jak stwierdził minister, ma to pozwolić uczniom na spokojniejsze przygotowanie się do matury. Przyczyną zmiany terminu matur jest również mała ilość uczniów, którzy uczęszczali na obowiązkowe zajęcia szkolne po zakończeniu matur w marcu. 

Matura w 2024r. będzie różniła się od poprzednich również brakiem, obowiązkowej do tej pory, 5-minutowej wypowiedzi ustnej na temat planu, dotyczącego kierunku studiów i pracy po skończeniu liceum.

Gabriel Attal zapowiedział również zmiany, mające doprowadzić do wzrostu poziomu edukacji. W szkole podstawowej szczególny nacisk ma być kładziony na lekcje języka francuskiego, z dwiema godzinami przeznaczonymi każdego dnia na czytanie tekstów. W gimnazjum uczniowie, którzy tego potrzebują, mają mieć zapewnione zajęcia pozalekcyjne z matematyki i francuskiego. W liceum natomiast powrócą obowiązkowe lekcje matematyki dla wszystkich uczniów – do tej pory na lekcje matematyki uczęszczali jedynie licealiści w klasach o profilu matematycznym. 

Minister przypomniał również podczas konferencji prasowej, że nauczyciele otrzymają w nowym roku szkolnym podwyżkę miesięcznego wynagrodzenia o od 125 do 250 euro netto. Wprowadzony został również nowy typ umowy dla nauczycieli, „Pacte”, mający pozwolić na lepsze wynagrodzenie nauczycieli za dodatkową pracę, jak zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, czy prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki i francuskiego. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli, „Pacte”, który ma pozwolić na „większe zarobki, jeśli nauczyciele będą pracować więcej” mija się z oczekiwaniami nauczycieli.

.Po samobójstwie w czerwcu 13-letniej Lindsay, prześladowanej w szkole, priorytetem nowego roku szkolnego stała się również walka z dręczeniem w szkole. Zgodnie z dekretem ministerialnym, od tego roku to prześladujący, a nie prześladowany uczeń będzie musiał zmienić szkołę. „Nasze dzieci muszą być słuchane i chronione. Walka z prześladowaniami w szkole będzie wielką sprawą roku szkolnego 2023/2024” – zapowiedział Gabriel Attal.

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 września 2023