Zmiana ramienia przy kolejnych szczepieniach przeciw COVID-19 poprawia ich skuteczność

szczepienia

Uczestnicy amerykańskiego badania, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 podane do różnych ramion, mieli nawet czterokrotnie silniejszą odpowiedź. Na nowe zalecenia jeszcze jest za wcześnie, ale w przyszłości odkrycie może pomóc w lepszej immunizacji.

Odporność silniejsza także w przypadku omikrona

.Zespół naukowców z Oregon Health & Science University zbadał reakcję immunologiczną u prawie tysiąca osób, które na początku pandemii otrzymały dwie dawki szczepienia przeciwko Covid-19.

Ochotnicy byli podzieleni na dwie grupy. Jedna przyjęła obie dawki w jedno ramie, a druga – zamiennie, w oba ramiona.

Po trzech tygodniach od drugiego szczepienia badacze zauważyli ogromną różnicę. Podanie drugiej dawki szczepionki w drugie ramię powodowało powstanie dużo silniejszej odporności zarówno dla oryginalnego wariantu wirusa, jak i dla wariantu omikron.

W tym drugim przypadku różnica była nawet wyraźniejsza.

Przy podaniu szczepień w dwa ramiona powstawało nawet czterokrotnie więcej przeciwciał. Różnicę można było obserwować jeszcze przez co najmniej 13 miesięcy.

„Każda poprawa odporności ratuje ludzkie życia”

.Badacze podkreślają, że każda poprawa odporności przekłada się na uratowane ludzkie życia oraz spekulują, że różnica wynika z pobudzenia różnych węzłów chłonnych, przy podaniu szczepień z obu stron ciała. „Przez zmianę ramion, uzyskuje się powstawanie immunologicznej pamięci w dwóch lokalizacjach, zamiast w jednej” – mówi prof. Marcel Curlin, autor badania opisanego na łamach „The Journal of Clinical Investigation”.

„Zagadnienie to nie było szeroko badane, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Okazało się, że zmiana ramion robi kolosalną różnicę i prawdopodobnie nie dotyczy to tylko szczepień przeciwko Covid” – dodaje.

Naukowcy sugerują prowadzenie dalszych badań sprawdzających, czy podobny efekt występuje w przypadku różnych szczepionek, w szczególności wśród dzieci.

„Kilka szczepień opartych na dawce pierwotnej i przypominającej pełni kluczową rolę w opiece pediatrycznej, a reakcja immunologiczna może być u dzieci inna” – podkreślają badacze.

Prof. Curlin zapewnia, że gdy zajdzie potrzeba, aby kiedyś jeszcze sam przyjął dwie dawki szczepionki, skorzysta ze swojego odkrycia. „Przyjmę je w oba ramiona” – mówi.

Jak pandemia zmieniła nasz świat

.Pandemia koronawirusa wywarła niezaprzeczalny wpływ nie tylko na naukę. Prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze„, profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i prezes PAN 2007-2015 w artykule, opublikowanym na łamach Wszystko co Najważniejsze, rozważa to, jakie zmiany przyniosły nam wszystkim ponad trzyletnie zmagania z wirusem Covid.

„W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, pełnym otwartych granic oraz bardzo zróżnicowanych standardów dbałości o społeczną higienę, troska o zdrowie publiczne jawi się jako ważne wyzwanie. Według licznych ekspertów pandemia COVID-19 przekształciła się już z fazy pandemicznej w endemiczną, będącą łatwiejszym do kontroli zagrożeniem, zlokalizowanym jedynie na konkretnym terytorium. Sytuacja ta pozwala nieco spokojniej pomyśleć o działaniach niezbędnych w przyszłości w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym. To powinno nam pomóc w wyciągnięciu wniosków na podstawie nabytych w trakcie pandemii doświadczeń.”

„Wśród lekcji udzielonych nam przez pandemię jest niewątpliwie przewartościowanie pojęć takich jak społeczna solidarność i współpraca – agresja Rosji na Ukrainę dostarczyła tu oczywiście dodatkowych argumentów. Te od zawsze przytaczane hasła, często niestety tylko jako werbalna demonstracja empatii, nabrały obecnie zupełnie innej mocy, uświadamiając wszystkim swoje fundamentalne znaczenie dla szeroko rozumianego wspólnego dobra nas wszystkich. Świadomość ta powinna pomóc nam w stawianiu czoła czekającym nas wyzwaniom, wśród których istotne miejsce zajmować będzie z pewnością problem masowych emigracji, niosących ze sobą wiele zagrożeń. Problem migracyjny będzie niewątpliwie długotrwały, gdyż za sprawą nowych technologii komunikacyjnych istniejące nierówności społeczne i autorytaryzm wielu rządów stały się jasno widoczne dla wszystkich ludzi zamieszkujących biedniejsze regiony świata. Już dzisiaj wywołane pandemią kłopoty gospodarcze, w dodatku tak bardzo spotęgowane wojną w Ukrainie i ograniczeniami w imporcie nośników energii, powodują powszechny wzrost społecznego niezadowolenia, widoczny także w wielu bogatych krajach. A wszystko to w warunkach konieczności stawiania czoła wielu lokalnym i globalnym problemom doświadczanym przez świat już przed pandemią, takim jak spory terytorialne wywoływane skomplikowaną historią wielu regionów, walka ze zmianami klimatu czy coraz gwałtowniej artykułowane różnice światopoglądowe.”

„Poszerzy się z pewnością zakres prac wykonywanych zdalnie. Powolne dotychczas wdrażanie idei telepracy istotnie przyspieszy na bazie uzyskanych w trakcie pandemii doświadczeń. Znacznie szersze będzie też wykorzystywanie internetu w edukacji, choć będzie to wymagać gruntownych przygotowań ze strony nauczycieli, a także dostosowania programów nauczania i infrastruktury sieciowej. Spotkania biznesowe i konferencje naukowe prowadzone w trybie wideo już dzisiaj stają się czymś zupełnie naturalnym. Przy wszystkich zaletach nowych technik komunikacji problemem może okazać się jednak narastający konflikt między bezpieczeństwem obywateli i firm a ochroną ich prywatności. Wypracowanie nowych, efektywniejszych metod ochrony danych przekazywanych przez internet jest z pewnością zadaniem warunkującym dalszy szybki wzrost znaczenia zdalnej komunikacji.”

„W obecnej sytuacji musimy twórczo myśleć i aktywnie działać, wierząc, że mamy razem dostatecznie dużo mądrości i efektywności w postępowaniu, aby przywrócić ową wytęsknioną normalność, nie tyle tę starą, ile nową, lepszą od dotychczasowej. W historii ludzkości znanych jest wiele przykładów pozytywnych i negatywnych zmian społeczno-gospodarczych wywołanych pandemiami. Dzisiaj wielkim zadaniem jest to, aby działania podejmowane po pandemii okazały się skutecznym narzędziem zabezpieczania naszej pomyślnej, stabilnej przyszłości. Wspólnym mianownikiem takich działań powinna być idea solidarności w jej wielu wcieleniach – idea przecież tak bardzo nam bliska wobec jej wręcz symbolicznego znaczenia w najnowszej historii naszego kraju” – pisze autor.

PAP/Marek Matacz/Wszystko co Najważniejsze/JT

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 lutego 2024