Zygmunt BERDYCHOWSKI we „Wszystko co Najważniejsze”

Berdychowski

9 września 1960 r. urodził się Zygmunt BERDYCHOWSKI, polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Redakcja przypomina z tej okazji jego teksty dotyczące istoty, skali i popularności Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum Ekonomicznego w Krynicy

.Na łamach „Wszystko Co NajważniejszeZygmunt BERDYCHOWSKI w tekście „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” pisze o organizowanym od ponad 30 lat Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz objaśnia jego skalę i znaczenie. Jak twierdzi autor wydarzenie to zyskało „renomę najważniejszego spotkania elit Europy Środkowo-Wschodniej”.

Jego zdaniem w czasie trwania tej wielkiej platformy spotkań organizowanej w liczącym 10 tys. mieszkańców miasteczku uzdrowiskowym Beskidu Sądeckiego „bije serce Polski”. Jak pisze Berdychowski, to właśnie w Krynicy wtedy „toczą się rozmowy i zapadają decyzje dotyczące nie tylko Polski, lecz całego kontynentu. Zjeżdżają głowy państw i rządów, ministrowie, parlamentarzyści, liderzy biznesu i eksperci trzeciego sektora. Wszyscy zgodnie podkreślają, że klimat tego miejsca sprzyja prowadzeniu merytorycznej rozmowy i osiąganiu wzajemnego zrozumienia”.

„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

.Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy opisuje również jakie było główne motto i tematy tego wydarzenia w 2019 roku. „Zgodnie z mottem – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” – tegoroczne forum będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, jak Europa poradzi sobie w nadchodzącej dekadzie w zderzeniu z globalnym układem sił politycznych oraz ekonomicznych. Europa od dłuższego czasu nie może uporać się z wewnętrznymi problemami, wśród których na pierwszy plan wychodzi brexit. Rozwija się natomiast współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rozwój przeżywa również Inicjatywa Trójmorza, jakkolwiek nie budzi ona entuzjazmu w Europie Zachodniej. W polityce globalnej mamy do czynienia z amerykańsko-chińską wojną handlową i wzrastającym napięciem na linii Stany Zjednoczone – Iran. Wydarzenia te mogą mieć olbrzymi wpływ na światową politykę i ekonomię w najbliższym czasie, a ich konsekwencje mogą dawać o sobie znać latami. Tylko wspólny głos Europy może pokazać jej siłę. Rozbieżności w sprawach zasadniczych dają pole do forsowania własnych interesów krajom o największym potencjale gospodarczym i militarnym” – twierdzi Berdychowski.

Konieczność wspólnego spojrzenia w przyszłość

.Jako przykład udanego dialogu pomiędzy państwami europejskimi podaje przykład porozumienia osiągniętego pomiędzy Macedonią Północną, a Grecją. Autor wyjaśnia, że chociaż konflikt o nazwę „Macedonia” trwał wiele lat, to ostatecznie udało się go zażegnać, co jak sugeruje powinno być wzorem postępowania dla pozostałych krajów kontynentu. „Tylko zjednoczenie, charakteryzujące się wspólnym spojrzeniem w przyszłość, poszanowaniem odrębności historycznych i interesów każdego, jest zdolne zapewnić Europie siłę i konkurencyjność wobec innych kontynentów. Kierowanie się egoizmem ostatecznie do niczego nas nie zaprowadzi. Choć ekonomicznie stoimy dobrze, to społeczeństwo europejskie starzeje się i prędzej czy później ten wyścig przegra” – dowodzi.

„Forum Ekonomiczne w Krynicy to marka sama w sobie”

.Zygmunt Berdychowski opisuje również skalę Forum Ekonomicznego w Krynicy. „Blisko 5 tysięcy gości z najdalszych zakątków świata to najlepsza wizytówka konferencji. W tym roku szykujemy się na kolejny rekord frekwencji. Już ponad 40 proc. jej uczestników pochodzi z zagranicy. Dominuje wśród nich pogląd, że Forum Ekonomiczne to doskonała platforma wymiany poglądów, gdzie można prowadzić konstruktywny dialog o sprawach kluczowych dla kontynentu”.

„Program tegorocznego Forum obejmuje pięć sesji plenarnych, a także ponad 200 dyskusji panelowych w ramach kilku ścieżek tematycznych. Goście będą poruszać zagadnienia z obszarów: biznesu i zarządzania, inwestycji i rozwoju, Europy i świata, makroekonomii, nowej gospodarki, państwa i reform, społeczeństwa, a także polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, energetyki oraz innowacji. Tradycyjnie odbędą się także Fora Ochrony Zdrowia i Regionów. Wśród przyznawanych nagród nie zabraknie na pewno tej dla „Człowieka Roku”. W ubiegłym roku laureatem został premier Litwy Saulius Skvernelis. Forum Ekonomiczne w Krynicy to marka sama w sobie, która znana jest w całej Europie, a nawet daleko poza nią. Co roku tak układamy program, aby jego różnorodność dawała szansę na szerokie spektrum możliwości w zapraszaniu najważniejszych gości. Przygotowania do tegorocznej edycji zaczęliśmy wyjątkowo wcześnie. Wszystko za sprawą bardzo ambitnych planów i pierwszych przymiarek do Forum w 2020 roku, które będzie trzydziestym w historii” – pisze Berdychowski.

„Dialog” i „wymiana poglądów” – podstawy obecnej Europy

.Jak dowodzi Zygmunt Berdychowski w tekście „XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Rozmowy o przyszłości Europy” istota współczesnej Europy jest widoczna kiedy odbywają się takie spotkania i wydarzenia jak Forum Ekonomiczne w Krynicy, gdyż to właśnie w ich czasie triumf wiodą takie wartości jak „dialog”, „wymiana poglądów i spojrzeń”, „pluralizm”. Jego zdaniem: „Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą Europę bez rozmów, bez spotkań, bez dialogu”.

„Forum Ekonomiczne to miejsce wyjątkowe. Uczestnictwo w corocznych spotkaniach w Krynicy jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To tu od lat padają istotne deklaracje, to tu możliwa jest dyskusja pomiędzy decydentami świata polityki i biznesu. Ważne jednak, aby byli oni świadomi, że w Europie jest wielu aktorów, a każdy ma swoje oczekiwania, których nie należy bagatelizować. To właśnie takie spotkania jak Forum Ekonomiczne wpływają pozytywnie na jakość debaty publicznej, bo najistotniejsze jest to, że mimo ogromnych podziałów i różnic, jakie występują między nami, potrafimy jednak ze sobą rozmawiać” – dowodzi społecznik.

.Jak pisze Berdychowski: „30 lat temu nie było Unii Europejskiej. Nie mieliśmy wypracowanych ułatwień wynikających z istnienia Wspólnoty. A czym jest 30 lat w historii Europy, w historii kontynentu? Naturalną rzeczą jest to, że rozbudzone oczekiwania i marzenia mogą zaowocować postępem w integracji europejskiej. Ale najpierw musimy o tym rozmawiać. I Krynica jest najlepszym miejscem na takie rozmowy”.

WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 września 2023