Prof. Adam TOOZE: Nowy porządek świata

Pandemia stała się końcem ery neoliberalnej zapoczątkowanej pod koniec lat 70. XX wieku.