Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI: Czeka nas ponownie proces „stawania się Europy” – jak po I i po II wojnie światowej

Wojna na Ukrainie u samych bram Europy wskazuje na to, że czeka nas ponownie proces „stawania się” Europy.