Prof. Carles LALUEZA FOX: Archeologia nierówności

Starożytne szkielety, praktyki pogrzebowe i DNA ujawniają nierówności obecne w dawnych społeczeństwach.