Prof. Jan ŻARYN: W rocznicę powstania w getcie warszawskim

Polska flaga wywieszona przez żydowskich bojowców skłaniała do głębokiego szacunku – pisze prof. Jan ŻARYN.