Prof. Janusz WRÓBEL: Mandżuria. „Ziemia obiecana” Polaków u schyłku XIX wieku

Mandżuria była dla Polaków u schyłku XIX stulecia istną „ziemią obiecaną”. Przybywali do tej chińskiej prowincji jako obywatele Imperium Rosyjskiego. Podejmując pracę przy budowie Kolei Wschodniochińskiej mogli liczyć na wsparcie i ochronę państwa carów.