Prof. Joseph STIGLITZ: Jak zbudować lepszy świat po pandemii

Nierówności w świecie po Covidzie uważam za najważniejsze wyzwanie współczesnego świata.