Prof. Konrad TRZONKOWSKI: Kumulacja zdarzeń, rzecz o przyczynach skokowej presji inflacyjnej

Analiza przyczyn skokowej presji inflacyjnej w Polsce na przełomie 2021 i 2022 roku.