Prof. Marek CICHOCKI: Zawarcie porozumienia między Zachodem, Ukrainą a Rosją jest coraz bliżej

Po prawie dwóch latach wyniszczającej wojny w Ukrainie rośnie prawdopodobieństwo jej tymczasowego zamrożenia i zawarcia jakiegoś kruchego porozumienia między Zachodem, Ukrainą i Rosją, które zostanie nazwane „pokojem”.