Prof. Marek KORNAT: Konfederacja warszawska 1573 r.
Polski przykład tolerancji wyznaniowej

Państwo, które dało Europie wielki przykład tolerancji – zostało oskarżone o nienawiść i dyskryminację wyznaniową, aby uzasadnić ingerencję w jego sprawy wewnętrzne. Pozostać to musi wielką lekcją historii.