Prof. Marek KORNAT: Stalin stworzył gigantyczne więzienie, wciąż istniejące w głowach Rosjan

Stalin zostawił po sobie chore marzenie o tym, by państwo, którym rządził, było wielkie. Państwo Stalina było gigantycznym więzieniem, ale owo chore marzenie o wielkości oddziałuje na wyobraźnię Rosjan do dzisiaj.