Prof. Michał KLEIBER: Czy uda się zapanować nad militarnymi zastosowaniami nowych technologii, zanim będzie za późno?

W dzisiejszym świecie przy stale narastających konfliktach nikt chyba nie ma wątpliwości, że istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i całych państw stają się coraz większe ze względu na możliwości militarnego stosowania nowych technologii.