Prof. Michał KLEIBER: Rok, w którym optymizm będzie na wagę złota

Po przeszło dwu latach pandemii nadającej na całym świecie kształt wydarzeniom rolę tę przejęła obecnie wojna na Ukrainie.