Prof. Piotr GLIŃSKI: Jesteśmy kustoszami tej pamięci.
Osiemdziesiąta rocznica powstania w getcie warszawskim

W kwietniu 1943 r., w przeddzień żydowskiego święta Pesach, okupujący polską stolicę Niemcy otoczyli stworzoną przez siebie żydowską dzielnicę, warszawskie getto, przygotowując się do jego ostatecznej likwidacji.