Prof. Sangeetha Abdu JYOTHI: Internet nie jest niezniszczalny

Internet jest systemem rozproszonym, który w przeszłości z powodzeniem oparł się wielu klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka. Jednak obecnie badacze i operatorzy internetu nie biorą pod uwagę zdarzenia mało prawdopodobnego, ale mogącego stanowić poważne zagrożenie. Internet mogą nam wyłączyć superburze słoneczne.