Prof. Stanisław ŻERKO: Powstanie 44' dla wielu Niemców było jedynie epizodem

Dla wielu Niemców Powstanie Warszawskie było przez dziesięciolecia najwyżej jednym z wielu epizodów II wojny światowej.