Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: Niemieckie zbrodnie na Polakach wciąż nierozliczone

Niemcy nigdy nie rozliczyły się ze swej narodowosocjalistycznej przeszłości, nie zadośćuczynili swoim ofiarom. Kat Warszawy Heinz Reinefarth nie tylko nigdy nie został ukarany, ale zrobił karierę polityczną w RFN.