Prof. Brigitte GRANVILLE: Co dolega Francji?
Prof. Brigitte GRANVILLE

Prof. Brigitte GRANVILLE

Co dolega Francji?

Pandemia zadziałała jak katharsis. Uwolniła aspiracje i frustracje związane z linią podziału społecznych i politycznych instytucji, rolą państwa, miejscem narodu francuskiego w Europie oraz przyszłością europejskiego modelu i wspólnej waluty.

Bogusław SONIK: Unia i ziarnka piasku
Bogusław SONIK

Bogusław SONIK

Unia i ziarnka piasku

Dwubiegunowy rozwój Unii byłby przeciwny polskiej racji stanu. Trzeba więc dążyć do zamykania frontów sporu z instytucjami europejskimi (zwłaszcza gdy dotyczą spraw drugorzędnych), a równocześnie aktywnie artykułować propozycje dotyczące najważniejszych strategicznych polityk europejskich. Potrzebne są rzeczywiste, a nie medialne – know-how, kreatywność, odwaga i mnóstwo pracy.