Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"

Idea rekonstrukcji samorządu nie miała powszechnego zrozumienia wśród przywódców Solidarności. Samorząd terytorialny nie mieścił sie w logice batalii o uspołecznienie przedsiębiorstw państwowych. Był instytucją nieznaną komunizmowi. To dzięki determinacji Profesora rozpoczęto odbudowę instytucji bez której nie można wyobrazić sobie dobrego państwa.

Rafał DUTKIEWICZ: "To był rok... Rok 2014"
Rafał DUTKIEWICZ

Rafał DUTKIEWICZ

"To był rok... Rok 2014"

Widzimy, że Putin jest zaniepokojony naruszeniem status quo w tej części Europy. Nie dość mocno zwracamy jednak uwagę na to, iż naruszenie to było reakcją na próbę umocnienia promoskiewskich wpływów satrapy zmiecionego przez Majdan. Dostrzegając ekonomiczne konsekwencje zachodnich sankcji nie umiemy wciąż rozmawiać o tym, że prawdziwe problemy Rosji są umiejscowione na południu, a nie na zachodzie. Chyba że Putin zdecyduje się na wywołanie szerszej wojennej zawieruchy. Uczestniczymy w progowym rozstrzygnięciu dotyczącym wagi konfliktów: kulturowo-cywilizacyjnego Północ-Południe versus zadawnionego Wschód – Zachód. Pytanie brzmi: czy to Putin zdecyduje o ich ważności?

Zygmunt FRANKIEWICZ: "Pierwsza liga polskiego samorządu: Poznań, Mielec, Żywiec, Ruda Śląska, Kraków, Gdynia, Łódź"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Pierwsza liga polskiego samorządu

Poprosiliśmy najdłużej urzędującego prezydenta miasta w Polsce, Zygmunta Frankiewicza, aby wskazał najlepszych jego zdaniem samorządowców, najlepszych menedżerów miast, najlepszych liderów swoich społeczności. Autorska, subiektywna lista silna rekomendacją jej Autora.

Rafał GÓRSKI: "Obywatelu, rozlicz swojego polityka!"
Rafał GÓRSKI

Rafał GÓRSKI

"Obywatelu, rozlicz swojego polityka!"

Gdy przyglądam się kandydatom startującym w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do samorządów, mam mieszane uczucia. Brak im doświadczenia, brak CV z rezultatami pracy, brak kompetencji do służby publicznej. Zadaję sobie często pytanie, co zrobić, żeby było więcej polityków, a mniej pseudopolityków.

Rafał DUTKIEWICZ: "Diagnoza polskiej samorządności"
Rafał DUTKIEWICZ

Rafał DUTKIEWICZ

"Diagnoza polskiej samorządności"

Mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle niekorzystnym, de facto kurczących się samorządowych finansów. Państwo polskie stopniowo przekazuje samorządom coraz więcej zadań i kompetencji. Zjawisko to, samo w sobie, byłoby korzystne gdyby wraz z nowymi obligacjami wyposażać samorządy w pieniądze służące realizacji owych przedsięwzięć. Tak jednak nie jest. „Niedofinansowanie” samorządów to już naprawdę potężne kwoty.

Krystian TOMALA: "Wzorcowe miasto w sieci. Informacja podana z urzędu"
Krystian TOMALA

Krystian TOMALA

"Wzorcowe miasto w sieci. Informacja podana z urzędu"

Ciągle się uczymy. Mam nadzieję, że efekty będą zadowalające – dla nas i dla coraz szerszego grona odbiorców. Prędzej czy później, ale na pewno globalna sieć będzie dla nas – urzędników i samorządowców – narzędziem, które będzie miało wpływ na naszą codzienną pracę. Szybciej niż nam się wydaje nastąpi popyt na coś w rodzaju kompletnego, wirtualnego biura obsługi interesanta. Dokumentów papierowych produkowanych będzie znacznie mniej.

Zygmunt FRANKIEWICZ: "Partyjniactwo zabija samorządność"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Partyjniactwo zabija samorządność"

Doprowadziliśmy w Polsce do tego, że obecne partie polskie nie są modelowym, dobrym rozwiązaniem europejskim. To są partie, które swoimi wewnętrznymi relacjami urągają demokracji. W partiach nie ma wewnętrznej dyskusji o sprawach ważnych dla ogółu. Są za to dyskusje o stołkach. Nie ma myślenia o państwie. Efektem tego jest mianowanie na najważniejsze nawet funkcje państwowe ludzi niekompetentnych. Decyduje wódz i lojalność podwładnych względem wodza. To jest główny czynnik, który decyduje o karierze członka partii. Nie są ważne jego kompetencje i przydatność do zarządzania na szczeblu państwowym. Bardzo duża grupa najwyższych urzędników państwowych pochodząca z wyboru politycznego jest niekompetentna.

Rafał GÓRSKI: "Łodzianie decydują", czyli długi marsz"
Rafał GÓRSKI

Rafał GÓRSKI

"Łodzianie decydują", czyli długi marsz"

Jako zwykli obywatele oczekiwaliśmy jednak, że błędy te zostaną skorygowane przez urzędników. Okazało się to niemożliwe. Procedura składania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych była przyjazna, ale tylko dla mieszkańców dysponujących zespołem prawników.

Marek ŁAPIŃSKI: "Metropolia powiatowa. Bój o ustawę o powiecie metropolitalnym"
Marek ŁAPIŃSKI

Marek ŁAPIŃSKI

"Metropolia powiatowa. Bój o ustawę o powiecie metropolitalnym"

„Kluczem do pomyślnej przyszłości polskiej samorządności są mechanizmy instytucjonalnej współpracy. Takie, które pozwolą gminom, powiatom i województwom wspólnie planować, nadzorować i inwestować – w zgodzie z potrzebami i wolą mieszkańców”