Sebastian MORELLO: Żądanie reparacji wojennych musi zacząć się od postawienia właściwych pytań

Jakie jest nasze postrzeganie natury państwa, kiedy twierdzimy, że w pewnych okolicznościach, państwo może być zobowiązane do wypłaty odszkodowań innym?