Barbara BORZYMOWSKA: Nie przestaje mnie zadziwiać siła oddziaływania psów
Barbara BORZYMOWSKA

Barbara BORZYMOWSKA

Nie przestaje mnie zadziwiać siła oddziaływania psów

Nastolatka z depresją, która nie miała ochoty na nic, na kontakt z psem także, ale pies nie przyjął tego do wiadomości i póty ją zaczepiał, póki nie zaczęła się nim interesować i na jej twarzy nie pojawił się uśmiech. Takich historii jest więcej. I może być więcej.

Rafał DUTKIEWICZ: Wrocławskość, polskość, europejskość
Rafał DUTKIEWICZ

Rafał DUTKIEWICZ

Wrocławskość, polskość, europejskość

Ostatni rok obecnej kadencji samorządowej będzie równocześnie setnym rokiem po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. To rok, w którym będziemy szukać twórczej równowagi pomiędzy trzema ważnymi elementami: lokalnością, wrocławskością, Polską, polskością i Europą.

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER, Prof. Wojciech DAJCZAK: W dyskusjach o prawie - doceńmy potencjał prawa rzymskiego
Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIERProf. Wojciech DAJCZAK

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Prof. Wojciech DAJCZAK

W dyskusjach o prawie - doceńmy potencjał prawa rzymskiego

Przedstawiamy prawo rzymskie jako jeden z filarów kulturowej tożsamości Europy, swoistą kapsułę przetrwalnikową tego, co u podstaw zwłaszcza prawa prywatnego. Staramy się pokazywać rzymskie doświadczenie jako laboratorium prawa, dzięki któremu daje się głębiej rozumieć własność i posiadanie, zobowiązania, spadki, prawo osobowe i rodzinne.

Prof. Roman DUDA: O wpływie matematyki lwowskiej na matematykę wrocławską
Prof. Roman DUDA

Prof. Roman DUDA

O wpływie matematyki lwowskiej na matematykę wrocławską

Wrocławska szkoła matematyczna odeszła do przeszłości, ale wrocławska matematyka trzyma się dobrze. Wpływ Lwowa, z początku przemożny, istnieje „w genach” i jest mile wspominany, w istocie jednak rozpłynął się już w mgle przeszłości.

Rafał BUBNICKI: Filmowy Dolny Śląsk
Rafał BUBNICKI

Rafał BUBNICKI

Filmowy Dolny Śląsk

Pod względem krajobrazowym i kulturowym Dolny Śląsk jest to najciekawszy „filmowy” region w Polsce, gdzie wszystko można nakręcić oprócz morza.

Prof. Alina DRAPELLA - HERMANSDORFER: Wrocław. Dwanaście kroków do Zielonej Stolicy Europy
Prof. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER

Prof. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER

Wrocław. Dwanaście kroków do Zielonej Stolicy Europy

Pomysł Zielonej Stolicy narodził się w Tallinie w 2008 r. To własne ścieżki miast uzwzględniające zrównoważony rozwój, zbieżne z celami nakreślonymi przez ONZ, ale bliższe aspiracjom naszego kontynentu. Kandydatura Wrocławia do tytułu Zielonej Stolicy Europy w 2019 została właśnie przyjęta w Komisji Europejskiej.

Aleksander GLEICHGEWICHT: Solidaritet Norge – Polen
Aleksander GLEICHGEWICHT

Aleksander GLEICHGEWICHT

Solidaritet Norge – Polen

Współpraca z Norwegami uczyła nas, że można działać dla dobrej sprawy ponad podziałami, że są wartości, które przekraczają swym wymiarem i znaczeniem różnice poglądów, spory ideologiczne. Że demokracja nic nie znaczy bez solidarności, a ta jest pustym słowem bez ludzkiej przyjażni i życzliwości. Że codzienna praca i współpraca więcej znaczy niż górnolotne hasła.

Rafał DUTKIEWICZ: Wrocław Miastem Przyszłości. Enter!
Rafał DUTKIEWICZ

Rafał DUTKIEWICZ

Wrocław Miastem Przyszłości. Enter!

Oceny wrocławian są bardzo pozytywne. W dawnej szkolnej skali, której szczytem była „piątka”, większość projektów stolicy kultury ląduje powyżej „czwórki”. W dzisiejszych czasach, czasach dezintegracji społecznej, to niezwykle wysoka ocena.

Katarzyna UCZKIEWICZ: Wrocław. Miasto naszych marzeń
Katarzyna UCZKIEWICZ

Katarzyna UCZKIEWICZ

Wrocław. Miasto naszych marzeń

Wrocław, nasze miasto, jest miastem żywotnym. „Nowe pomysły wymagają starych budynków”, powiedział o Wrocławiu Richard Florida. Nie tylko kapitał ekonomiczny i społeczny, ale także dorobek kulturowy i cywilizacyjny miasta stanowi o jego potencjale.

Romuald LAZAROWICZ: Niezłomni. Rzecz o Solidarności Walczącej
Romuald LAZAROWICZ

Romuald LAZAROWICZ

Niezłomni.
Rzecz o Solidarności Walczącej

Rola Solidarności Walczącej w oporze społecznym z czasem wzrosła do tego stopnia, że Służba Bezpieczeństwa uznała ją za istotne zagrożenie dla systemu. W „rozpoznanie, rozpracowanie i zlikwidowanie organizacji Solidarność Walcząca” zaangażowano „wszystkie jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa”.

Jolanta KLUBA, Łukasz DAMURSKI: Wrocław. W poszukiwaniu tożsamości miasta
Jolanta KLUBAŁukasz DAMURSKI

Jolanta KLUBA
Łukasz DAMURSKI

Wrocław. W poszukiwaniu tożsamości miasta

Całkowita wymiana ludności Wrocławia po II wojnie światowej stworzyła przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych unikalną okazję do badania procesów, których nie mogli zaobserwować nigdzie indziej, tworząc jedyne w swoim rodzaju laboratorium badawcze.

Marek MUTOR: Prognozy 2017
Marek MUTOR

Marek MUTOR

Prognozy 2017

Europa potrzebuje renesansu, biurokratyczna Unia okazała się zawodna. Potrzebna jest nowa definicja Europy i współpracy wolnych, solidarnych narodów, niezbędne jest wypracowanie nowego katalogu wspólnych wartości.

Marek MUTOR: Wrocław - miasto spotkań wartości
Marek MUTOR

Marek MUTOR

Wrocław - miasto spotkań wartości

Kiedy myślimy o misji miasta – rozumianego jako wspólnota mieszkańców – w perspektywie strategicznej, powinniśmy zadawać sobie pytanie o ten fragment naszej tożsamości, który nie może ulegać zbyt częstym przekształceniom bez wyraźnych, dziejowych przewrotów.