Adam DĄBROWSKI: Scentralizowana Unia jest w interesie Polski?

Czy scentralizowana Europa jest w interesie Polski? Pytanie to stało się istotne, a zarazem aktualne w obliczu głosowania z 22 listopada 2023 r., w którym to Parlament Europejski przyjął, niewielką różnicą głosów, rezolucję dotyczącą proponowanych zmian traktatów europejskich.