Adam DĄBROWSKI: Dwanaście lat trumpizmu przed nami

Donald Trump ma największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Obserwując dominujące trendy społeczne i kulturowe w USA, należy więc poważnie rozważyć scenariusz, w którym trumpizm, rozumiany jako kompleksowa doktryna polityczna, rządził będzie w amerykańskiej polityce przez kolejne 12 lat.