Alessio TERZI: Uwolnienie Europy od Rosji.
Kryzys energetyczny może być także szansą

Kryzys energetyczny jest szansą. Przyszłość, niezależnie czy dotknięta wojną, czy trwająca w pokoju, z pewnością będzie zielona.