Alexandr VONDRA: Wspólne interesy i wspólne korzyści

Jest szansa na to, by Polacy i Czesi mogli rozsądną polityką przyczynić się do zwiększenia spójności całej Unii.