Alicja JAGIELSKA-BURDUK, Prof. Michał KLEIBER: Tradycja jako ważny przejaw dziedzictwa kulturowego

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO pozytywnie zaopiniował ostatnio wpisanie Poloneza – tradycyjnego tańca polskiego – na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.