Andrew A. MICHTA: Czas przezbrojenia Europy

Europa rozbroiła się do tego stopnia, że przywrócenie niezbędnych zdolności obronnych zajmie dekadę.