Anna BIAŁOSZEWSKA: Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej.
Szlak hańby i wstydu Rosji

Żołnierze Armii Czerwonej, również po śmierci, są – niestety – jedynie użytecznym narzędziem propagandy rosyjskiej. Tak samo jak pomniki wznoszone przez radzieckich artystów. Ich szlak przez Polskę to szlak hańby i wstydu Rosji.