Aymeric BELAUD: Dlaczego Polska wybrała rozwiązania amerykańskie, nie francuskie

Polska wybrała reaktory atomowe amerykańskie zamiast francuskich. To ogromna porażka EDF i Francji, tym większa, że płyną głosy z amerykańskiej administracji, że Westinghouse jest również typowany na konstruktora drugiej elektrowni.