Barbara OAKLEY: "Głowa do liczb (2). O sztuce ignorowania rozproszeń"

„Następnym razem, gdy poczujesz pokusę sprawdzenia wiadomości, zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się tej chęci. Rozpoznaj ją, a następnie zignoruj. Ćwicz się w ignorowaniu rozproszeń. To dużo skuteczniejsza technika niż próba zmuszenia się siłą woli, by w ogóle nie odczuwać pokus” – Barbara Oakley o skutecznym uczeniu się, o złych i dobrych nawykach, o unikaniu poddawania się impulsom.