Carl BILDT: Pierwszy wspólny system bezpieczeństwa krajów bałtyckich od 500 lat

Przez całe dziesięciolecia Finlandia była krajem bezbronnym, a Szwecja mogła się chronić za jej plecami. I zawsze gdzieś w tle był ten nieobliczalny olbrzym: Rosja.