Daniel KOREŚ: W cieniu wyroku na miasto.
Kto i jak podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego?

„Może właśnie 25 lipca 1944 r., w czasie odprawy, przegraliśmy bitwę o Warszawę, a znalazło to swój wyraz w dwu decyzjach podjętych w pośpiechu i szaleństwie ostatnich chwil tej narady, która bardziej była podobna do debaty parlamentarnej niż do zebrania oficerów sztabowych”.