Đorđe RADULOVIĆ: Francuskie wsparcie czarnogórskiej akcesji symbolem nadziei dla Bałkanów

W dobie pandemii COVID-19 łatwo zapomnieć, jak bardzo rozszerzenie UE poprawia standard życia obywateli. To nie porażka, jak twierdzą eurosceptycy i populiści, lecz największe geopolityczne osiągnięcie końca XX i początku XXI wieku.