Eleanor ALBERT: Czebole. Fenomen wielkich przedsiębiorstw na styku prywatnego i państwowego

Megakoncerny Korei Południowej wyprowadziły ten kraj z biedy. Jednak teraz ich ogromne wpływy mogą stać się przeszkodą w rozwoju koreańskiej gospodarki.