Eryk Mistewicz: Obywatele Rosji.
Najlepszy koniec dla wszystkich – z wyjątkiem Ukraińców, Litwinów i Polaków

Scenariusz zakończenia wojny, który wydaje się coraz bliżej, który kiełkuje, wibruje w powietrzu, czasami wybija na powierzchnię, z dnia na dzień coraz mocniej.