Frédéric BILLET: Niezwyczajne święto 14 lipca

W dniu francuskiego święta narodowego wyrażam życzenie, by polsko-francuska współpraca doprowadziła do postępów w realizacji programu, który został nakreślony w lutym tego roku. Zadanie polega na tym, by z korzyścią dla obu krajów zmierzać ku większej europejskiej solidarności i suwerenności.