Frédéric BILLET: Niezwyczajne święto 14 lipca

Niezwyczajne święto 14 lipca

Photo of Frédéric BILLET

Frédéric BILLET

Ambasador Republiki Francji w Warszawie.

zobacz inne teksty Autora

W dniu francuskiego święta narodowego wyrażam życzenie, by polsko-francuska współpraca doprowadziła do postępów w realizacji programu, który został nakreślony w lutym tego roku. Zadanie polega na tym, by z korzyścią dla obu krajów zmierzać ku większej europejskiej solidarności i suwerenności – pisze Frédéric BILLET

W tym roku francuskie święto narodowe obchodzone 14 lipca nosi na sobie piętno pandemii Covid-19. Defilada wojskowa na Polach Elizejskich w Paryżu oraz tradycyjne obchody, również te organizowane w Polsce, nie odbędą się, nie wydam corocznego przyjęcia w Ambasadzie. W orędziu do rodaków, oddając hołd francuskiemu narodowi, Prezydent Republiki Francuskiej zwróci się także do wszystkich, którzy zapewniają nam obronę i dbają o nasze bezpieczeństwo. W tym roku szczególne wyrazy uznania skieruje do osób zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa i powstrzymywanie jej rozprzestrzeniania się. W orędziu Prezydent Francji wspomni też o krajach, które przyjmowały pacjentów z Francji.

Pomimo tych trudności staramy się nadal działać na rzecz rozwoju dwustronnych relacji polsko-francuskich i dialogu obu krajów w Europie. W dniu święta narodowego Francji chciałbym przypomnieć, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, do których Prezydent Republiki Francuskiej przybył z wizytą dwustronną, zanim wprowadzono restrykcje spowodowane epidemią. Było to w lutym tego roku.

W trakcie tej wizyty ministrowie spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian i Jacek Czaputowicz podpisali odnowienie naszego dwustronnego partnerstwa strategicznego, którego  celem jest pogłębienie naszego dialogu politycznego i obejmuje wiele działań w rozmaitych dziedzinach, jak bezpieczeństwo i obronność, gospodarka, kwestie energetyczne, rolnictwo, edukacja czy kultura.

Ale nasze zamierzenia nie ograniczają się do tych ram dwustronnych: wpisują się także w wymiar europejski. Obejmują aspekty geostrategiczne i obronne: powinniśmy się wspólnie zastanowić, co więcej Europa może uczynić, by zapewnić samej sobie bezpieczeństwo w ramach NATO. Dotyczą też wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska. W interesie Francji jest, by Polska uzyskała wsparcie w wychodzeniu z systemu energetycznego opartego na węglu. Wreszcie Francja i Polska mają podobne podejście i wspólne cele w dziedzinie polityki przemysłowej i handlowej: potrzebujemy nowych europejskich przepisów, które umożliwią wyłonienie liderów przemysłu zdolnych konkurować z producentami chińskimi czy amerykańskimi. Ponadto nasz wspólny europejski rynek powinien być w stanie lepiej chronić własne normy i standardy, tak by nasze firmy miały równe szanse w starciu z konkurencją spoza Europy.

.W dniu francuskiego święta narodowego wyrażam życzenie, by polsko-francuska współpraca doprowadziła do postępów w realizacji programu, który został nakreślony w lutym tego roku. Zadanie polega na tym, by z korzyścią dla obu krajów zmierzać ku większej europejskiej solidarności i suwerenności.

Frédéric Billet

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 lipca 2020