Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Unia Europejska wobec religii
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Unia Europejska wobec religii

W świetle europejskiej tradycji problemem nie powinien być fakt, że Europa i jej tożsamość podlegają ewolucyjnym zmianom ani też, że zmiany te inspirowane są napływem imigrantów. Pytanie o zasadniczym znaczeniu dotyczy raczej charakteru owych zmian oraz kryteriów włączania „obcych” elementów do skarbca europejskiej kultury.

Prof. Piotr CZAUDERNA: Uprowadzenie Europy
Prof. Piotr CZAUDERNA

Prof. Piotr CZAUDERNA

Uprowadzenie Europy

Zaczynają powszechnie dominować pojęcia wolności, tolerancji, otwartości, inkluzywności i pluralizmu (ale tylko wobec wybranych grup społecznych) oraz nieszkodzenia innym, jednocześnie uzupełnione o walkę z grupami niewłaściwymi społecznie, np. katolikami, w oparciu o zasadę wywiedzioną z Wielkiej Rewolucji Francuskiej, iż nie ma wolności dla wrogów wolności.

Dariusz LIPIŃSKI: Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?

Proponowane przez Parlament Europejski zmiany traktatowe zredukowałyby kraje członkowskie do roli landów europejskiego superpaństwa. Słowa „land” używam nieprzypadkowo, ponieważ dominującą rolę w rządzeniu tym tworem odgrywałyby Niemcy, być może przy mniejszościowym udziale Francji.

Prof. Marek CICHOCKI: Zaklęcia Brukseli już nie działają
Prof. Marek A. CICHOCKI

Prof. Marek A. CICHOCKI

Zaklęcia Brukseli już nie działają

Pomimo wciąż powracających zapewnień o swej strategicznej autonomii akurat w momencie globalnego przesilenia Unia staje się w praktyce podmiotem coraz bardziej pozbawionym znaczenia.

Adam DĄBROWSKI: Scentralizowana Unia jest w interesie Polski?
Adam DĄBROWSKI

Adam DĄBROWSKI

Scentralizowana Unia jest w interesie Polski?

Czy scentralizowana Europa jest w interesie Polski? Pytanie to stało się istotne, a zarazem aktualne w obliczu głosowania z 22 listopada 2023 r., w którym to Parlament Europejski przyjął, niewielką różnicą głosów, rezolucję dotyczącą proponowanych zmian traktatów europejskich.

Popołudniowe Espresso: Parlament Europejski za zmianą traktatów UE
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Parlament Europejski za zmianą traktatów UE

W środę w Strasburgu Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), rekomendujące zmianę traktatów unijnych. Nie oznacza to jednak, że traktaty zostaną zmienione. W sprawozdaniu AFCO zalecało zmianę traktatów o Unii Europejskiej (TUE) i o Funkcjonowaniu UE (TFUE). Sprawa dotyczyła blisko 270 poprawek do obowiązującego obecnie traktatu z Lizbony. W głosowaniu za zmianą traktatów w Parlamencie Europejskim wzięło udział 609 europosłów. 291 deputowanych zagłosowało za przyjęciem sprawozdania, z kolei przeciw było 274, a 44 wstrzymało się od głosu.

Popołudniowe Espresso: Financial Times – Światowe PKB rośnie między innymi dzięki USA i Polsce
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Financial Times – Światowe PKB rośnie między innymi dzięki USA i Polsce

Jak informuje w „Financial Times” Ruchir SHARMA, szef Rockefeller International w 2022 i  2023 roku udział Chin w światowym PKB się zmniejszał. W tym roku udział Państwa Środka zmniejszy się zaś do 17 proc. Dwuletni spadek o 1,4 proc. jest największy od lat 60. ubiegłego wieku.

Prof. Michał KLEIBER: Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro

Panująca atmosfera życia publicznego tłumi kluczowy atrybut szybko rozwijającego się społeczeństwa – powszechną wiarę w znaczenie wzajemnego zaufania jako warunku wspólnych sukcesów.

Popołudniowe Espresso: Pakt migracyjny. Oświadczenie prezydenta i premiera
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Pakt migracyjny. Oświadczenie prezydenta i premiera

„Przymusowej relokacji migrantów w ramach paktu migracyjnego – konsekwentnie mówimy „nie”, to będzie nasze stanowisko na forum Unii Europejskiej” – oświadczył prezydent Andrzej DUDA.

Popołudniowe Espresso: Rosyjskie samochody nie wjadą do Łotwy i Estonii
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Rosyjskie samochody nie wjadą do Łotwy i Estonii

Łotwa zamknęła przedostatnie czynne przejście graniczne z Białorusią i zakazała wjazdu na jej terytorium pojazdów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Ten sam zakaz zaczął obowiązywać od środy od godziny 10 czasu lokalnego (9 czasu polskiego) w Estonii. Zakaz wjazdu do kraju samochodów na rosyjskich tablicach rejestracyjnych podjęto na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

Max-Erwann GASTINEAUNathaniel GARSTECKA

Max-Erwann GASTINEAU
Nathaniel GARSTECKA

Jak Francuzi postrzegają Polskę?

Jak francuskie elity postrzegają Polskę wobec wzrostu roli Europy Środkowej w międzynarodowej polityce? Na pytanie to odpowiada Max-Erwann GASTINEAU.

Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK: UE, Ameryka Łacińska i Karaiby. Spotkanie po latach
Prof. Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK

Prof. Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK

UE, Ameryka Łacińska i Karaiby.
Spotkanie po latach

W relacjach pomiędzy naszymi regionami uwarunkowania historyczne odgrywają ogromną rolę. Nie przepracowaliśmy jeszcze tych bolesnych doświadczeń, co wciąż rodzi poczucie krzywdy, a także zachęca do upominania się o sprawiedliwość – często rozumianą nie tylko jako formalne przeprosiny, ale jako reparacje o konkretnym wymiarze finansowym – pisze prof. Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK

Popołudniowe Espresso: UE nakłada sankcje na Białoruś
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

UE nakłada sankcje na Białoruś

Jest czwartek, 27. lipca, a to jest Popołudniowe Espresso. Zapraszamy Państwa na łyk informacyjnego espresso – esencję mijającego dnia i inspirację na pozostałą jego część. Wyłącznie to, co najważniejsze 🇺🇦 Dzień w skrócieWiadomości, które będą miały konsekwencje Zainaugurowano kampanię „BohaterON – włącz historię” W czwartek w Centrum Prasowym PAP, z udziałem m.in. powstańców warszawskich, członków Komitetu Honorowego, a także Kapituły Nagrody BohaterONy 2023 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca VIII odsłonę kampanii „BohaterON – włącz historię”. Celem akcji prowadzonej od 2016 roku jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja historii Polski XX…

Popołudniowe Espresso: Szczyt krajów BRICS bez Władimira Putina
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Szczyt krajów BRICS bez Władimira Putina

– Władimir Putin nie przyjedzie na zaplanowany na 22-24 sierpnia szczyt krajów BRICS w Johannesburgu „na mocy wzajemnego porozumienia” – poinformowało w środę biuro prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy.

Popołudniowe Espresso: Powstanie Centralna Dolina Wodorowa
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Powstanie Centralna Dolina Wodorowa

„Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz” – podkreśliła w Kozienicach (Mazowieckie) minister klimatu i środowiska Anna MOSKWA podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej.