Grzegorz MAJCHRZAK: Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982

Ciekawym, ale mało znanym elementem strategii SB (czy szerzej władz PRL) wobec Wałęsy było podejmowanie z nim nieformalnych rozmów przez wiceministra Krzysztoporskiego.