Ireneusz MAJ: Niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci polskich w Łodzi – symbol brutalnej okupacji

Liczba dzieci, które więziono w obozie, oraz tych, które zmarły w nim na skutek panujących tam fatalnych warunków, jest trudna do ustalenia. Szacuje się obecnie, że więzionych było ok. 2−3 tys. dzieci, z których ok. 200 zmarło.