Jan SECHTER: Trójmorze, czyli Europa Środkowa jako przedmiot polityki

Trójmorze jest katalizatorem naszych więzi i ambicji, byśmy mieli wpływ na przyszły kierunek rozwoju Europy.