Jan ŚLIWA: Niemcy i Polska dokonywały wielokrotnie przeciwnych wyborów

Na dłuższą metę współpraca musi być możliwa. Wymaga to jednak zmiany map mentalnych – akceptacji przez Niemcy, że są państwem jak wszystkie inne, a Polska jest równorzędnym partnerem mimo różnicy liczbowej i gospodarczej.