Jarosław KORDZIŃSKI: Egzamin dojrzałości. Więcej pytań niż odpowiedzi

Dojrzałość to świadomość precyzowania własnych poglądów i umiejętność prezentowania ich w sposób, który nie służy obrażaniu innych.