Prof. Jeffrey SONNENFELD: Polska miała rację. Dziś jesteście wzorem dla innych

Polska i jej odważni przywódcy są godnym naśladowania wzorem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.