Julia MISTEWICZ: Miesiąc w Paryżu. Dziesięć pomysłów. Sierpień 2023

Każdy miesiąc rozpoczynamy od rekomendacji tego, co w najbliższym czasie warto zobaczyć, usłyszeć, przeżyć w intelektualnej i kulturalnej stolicy kontynentu. Wybór tego, co najważniejsze!