Julia MISTEWICZ: Milan Rastislav Štefánik.
Ojciec niepodległej Słowacji

Francja odegrała istotną rolę w kształtowaniu się państwowości w Europie Środkowo-Wschodniej.