Prof. Kevin HELLER: Prawo wobec zbrodni. Jak działa międzynarodowy system i dlaczego nie może działać lepiej?

Dopóki Międzynarodowy Trybunał Karny nie rozwinie swoich kompetencji i zasobów, nie będzie skutecznej alternatywy dla jurysdykcji krajowej lub uniwersalnej.