Magdalena SŁABA: "Czytając Tolkiena. Mądrość to smutek, dojrzałość, miłość i odpowiedzialność"

Moralność i etyka zatem uczą nas mądrych postaw wynikających z uważnego, poważnego i wnikliwego odróżniania dobra od zła, a śmiertelna (i erotyczna!) natura pokazuje, jak cenić życie i jak go czynnie, aktywnie i w sposób zaangażowany bronić.